Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

QUEEN INHYUN'S MAN


Tên phim:  Queen In-hyun's man(인현왕후의 남자)

Số tập dự kiến: 16

Biên kịch:  Song Jae Jeon

Đạo diễn: Kim Byung Soo

Diễn viên: Ji Hyun Woo, Yoo In Na, Kim Jin Woo

Đài phát sóng: tvN

Thời gian phát sóng: Tối thứ Tư và Năm hàng tuần, từ ngày 18/4/2012[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=755kdIyDkO8;http://www.youtube.com/watch?v=1kq-MNOkkU8;http://www.youtube.com/watch?v=iHkE4bO6-3c;http://www.youtube.com/watch?v=YytCVXksdI0|2;http://www.youtube.com/watch?v=mYq1alpqhZg;http://www.youtube.com/watch?v=ezcnhfTuRGQ;http://www.youtube.com/watch?v=n0R9XiIvPJI;http://www.youtube.com/watch?v=lq85Q2-99-o|3;http://www.youtube.com/watch?v=VLN-12XUMzk;http://www.youtube.com/watch?v=ujwqOLDpx8Y;http://www.youtube.com/watch?v=WDARYaAqLng;http://www.youtube.com/watch?v=4yARko8Xq9Q|4;http://www.youtube.com/watch?v=v5HrXzDOLr8;http://www.youtube.com/watch?v=zcbO_AQcL1U;http://www.youtube.com/watch?v=KTXmF2ao3Jo;http://www.youtube.com/watch?v=1J7WXgWejHw|5;http://www.youtube.com/watch?v=zPjqxmX1xEI;http://www.youtube.com/watch?v=9dfyqppOBCE;http://www.youtube.com/watch?v=hALbV3NOfvs;http://www.youtube.com/watch?v=btpSN-EooNI|6;http://www.youtube.com/watch?v=2ngL1YlWYYY;http://www.youtube.com/watch?v=6J26R_IgGuM;http://www.youtube.com/watch?v=eiQmN8L4dAI;http://www.youtube.com/watch?v=DscEDptYgpY|7;http://www.youtube.com/watch?v=6PJhloSmT2Q;http://www.youtube.com/watch?v=KVrbC92wUSs;http://www.youtube.com/watch?v=YrOB45VopMA;http://www.youtube.com/watch?v=mGc_F_O1IDs|8;http://www.youtube.com/watch?v=ubdKSMqAnnM;http://www.youtube.com/watch?v=j6p-1Xa2xj8;http://www.youtube.com/watch?v=auL7YSmXr3c;http://www.youtube.com/watch?v=f2gJDD9PtYk|9;http://www.youtube.com/watch?v=97oNUBPZMxY;http://www.youtube.com/watch?v=pnb42z2bOjU;http://www.youtube.com/watch?v=vlPH-bUFvss;http://www.youtube.com/watch?v=w6wDLIAiTP0|10;http://www.youtube.com/watch?v=ClH2qrKhJdA;http://www.youtube.com/watch?v=SuWlenTNwsQ;http://www.youtube.com/watch?v=0Lm1WNsfSLo;http://www.youtube.com/watch?v=8-80QmJX3xo|11;http://www.youtube.com/watch?v=hjD1ZCc2VTE;http://www.youtube.com/watch?v=7h4gIkf_NuE;http://www.youtube.com/watch?v=iy7YYaCR3UI;http://www.youtube.com/watch?v=Y9kD_mRwCnE|12;http://www.youtube.com/watch?v=56pNGd140HY;http://www.youtube.com/watch?v=Z6sz32rKZ0M;http://www.youtube.com/watch?v=DjL_X-9iLXE;http://www.youtube.com/watch?v=zNoG2uXojPE|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-01/IWZ968UA.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-02/IWZ96A6B.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-03/IWZ96AB8.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-04/IWZ96AB9.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/Queen-Inhyun-s-Man-Tap-05/IWZ96ABA.html|13;http://www.dailymotion.com/video/xra9fo_queen-in-hyun-s-man-ep13-hd-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xra9fo_queen-in-hyun-s-man-ep13-hd-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xra9fy_queen-in-hyun-s-man-ep13-hd-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xra9g5_queen-in-hyun-s-man-ep13-hd-004_shortfilms[/id]

Tag:

Bạn Đã Xem Chưa ?