Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Cung Tâm Kế (TVB 2009)Tên tiếng Anh: Beyond the realm of conscience
Tên tiếng Việt: Cung tâm kế
Số Tập : 33
Ngày thử trang phục: 16/2/2009
Ngày phát sóng trên TVB: 19/10/2009
Ngày phát hành ở VN: 2/12/2009
Giám chế: Mai Tiểu Thanh (thế giới ảo, bằng chứng thép 2, nỗi lòng của cha)
Đề tài: hoàng cung
Diễn viên :Xa Thi Mạn - Lưu Tam Hảo
Dương Di - Diêu Kim Linh
Quan Cúc Anh - Nguyễn Thúy Vân
Mễ Tuyết - Chung Tuyết Hà
Trần Hào - Lý Di
Trịnh Gia Dĩnh - Cao Hiển Dương
Tạ Tuyết Tâm - Quách Thái Hậu
Hàn Mã Lợi - Trịnh Thái Hậu
Trình Khả Vi - Thái Thượng cung
Huệ Anh Hồng - Đàm Diễm Thường
Tưởng Chí Quang - Bố Cát Tường
Lý Quốc Lân - Mã Nguyên Chí
Lý Thi Vận - Vạn Bảo Hiền
Trương Quốc Cường - Vạn Kiếm Phong
Trần Tự Dao - Tiền Phi Yến
Thái Kỳ Tuấn - Bố Tiểu Thuận
Lữ San - Hồ Tố Ân
Tiêu Chính Nam - Lý Triền
Tào Mẫn Lợi - Hà Thu Nhi
Diệp Thúy Thúy - Vương Quý Phi
Lâm Y Kỳ - Tôn Gia Bích
Tăng Kiện Minh - Sử thái y
Lý Lệ Lệ - Từ ma ma
Lý Mỹ Tuệ - Cầm Nương
Lưu Đan - Lý Đức Dụ
Quách Phong - Cao Diêu An
Vu Dương - Lưu Tùng Bá
Trần Kỳ - Trình Dĩnh Phương
Lương Lệ Doanh - Triển Tiếu Dung
Triệu Tịnh Nghi - Tào tư chế
Ngũ Tuệ San - Phan tư thiết
Chu Uyển Nghi - Ngũ tư thiện
Hà Ngạo Nhi - Tử Lan
Trương Hán Bân - Tăng Phó Thương
Lý Thiên Tường - Lý Hựu
Điền Nhụy Ni - Giang Thể Quỳnh
Trần Tư Tuệ - Lưu Tam Hảo nhỏ
Lương Vỹ Hân - Diêu Kim Linh nhỏ
Ngô Nặc Hoằng - Lý Di nhỏ
Phương Y Kỳ - Tống Mỹ Ngọc
Trần Trí Châm - Đa Cát Bản Mã
Huỳnh Trí Hiền - Tiểu Thứ Lang
Dư Tử Minh - Bành Trung Nghĩa

Nội Dung :
Trung tâm quyền lực cao nhất của tổng quản nội vụ hậu cung đời Đường chính là Cục Thượng Cung, thống lãnh 4 phòng: Ti Trân Phòng (lo chuyện trang sức), Ti Chế Phòng (phục sức), Ti Thiện Phòng (ăn uống) và Ti Thiết Phòng (bày biện). Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn) và Diêu Kim Linh ( Dương Di ) từ nhỏ đã được đưa vào cung làm nô tì học việc, cả hai đều thông minh lanh lợi, đặc biệt là Tam Hảo, tính tình hiền hậu, được Ti Trân Nguyễn Thúy Vân (Quan Cúc Anh) và Ti Chế Chung Tuyết Hà (Mễ Tuyết) hết mực yêu thương, ai cũng muốn thu nhận cô, cuối cùng Tam Hảo trở thành nguyên nhân khiến hai người họ tranh giành kịch liệt.

Tam Hảo luôn tuân thủ di huấn của mẹ “làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện”, sống chân thành lương thiện giữa chốn thâm cung tranh giành đấu đá khốc liệt. Ngược với Tam Hảo, Kim Linh lại là người tự tư tự lợi, vì muốn trở thành phi tần sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Tam Hảo vốn có tình cảm với tiến sĩ Cao Hi ển Dương (Trịnh Gia Dĩnh), nhưng khi biết người hoàng đế Lý Di (Trần Hào) yêu thương nhất chính là Tam Hảo, Kim Linh nảy lòng đố kỵ, vì muốn bảo vệ ngôi vị hoàng phi, sẵn sàng vu oan Tam Hảo giết hại thái hậu, nhằm đẩy cô vào chỗ chết…

Thế nhưng, mưu kế thâm sâu cỡ nào, cũng sẽ có lúc tính sai, thủ đoạn tàn bạo cỡ nào, cũng sẽ có chỗ sơ hở…

[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=Hz-me_Fc8Dw|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=byhMg0W_mgA|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=f_21cJ1_u6M|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=shxXnA2bDU8|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=VJlQdvXmQWA|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=Jd_JYLD-0Tc|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=oWP78ElplGU|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=zKYPlgkmihM|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=qRnXZOpjGbo|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=mJD85nJu_jo|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=vPddDbUTQTQ|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=7ts9b5Q6bN0|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=XNT0XB0uDvs|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=pukvdf-FJH8|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=ZiCKEG5-ZJM|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=oTJHDPpvI5g|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=a8KJZ3QtW_4|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=HH8Ii23mj3o|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=uUtkS2ICZzI|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=jMm15vkxmrc|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=vFRjdQ_-xlo|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=2JQO4Oa-ZxU|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=HrohEjuhxzU|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=JP-24tOnnxs|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=5xkaq7haTuM|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=JcsSbIdC_lk|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=v6f8RRv3Zhg|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=cvCiQkW5iTw|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=_0lYzlkl7Fg|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=mSiwgSmw9zU|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=pntji2dmd14|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=TUPTvINmKPc|Tập 33(Hết);http://www.youtube.com/watch?v=_NCFr65h2Lo[/id]

Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?