Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Bí Mật Của Tình Yêu


Tên tiếng Anh: The Mysteries Of Love

Tên tiếng Hoa: 談情說案

Tên gốc: Đàm Tình Thuyết Án

Ngày phát sóng trên TVB: 24/5/2010

Ngày phát hành ở VN: 14/7/2010

Giám chế: Lưu Gia HàoDiễn viên:
Lâm Phong - Cảnh Bác Kingsley


Dương Di - Từ Tiểu Lệ


Mã Quốc Minh - Lô Thiên Hằng Gordon


Liêu Bích Nhi - Lăng Mẫn Gia Nicole


Hàn Mã Lợi - Tưởng Huệ Châu Victoria
Triệu Tịnh Nghi - Cảnh Trí Anastasia
Dư Tử Minh - Cảnh Sâm George
Phùng Tố Ba - Lương Tú Nga
Ngũ Tuệ San - Đới Thể Thường
Ngô Nặc Hoằng - Từ Gia Hy
Hồ Nặc Ngôn - Chiêm Tử Cao
Lý Khải Kiệt - Phùng Học Bân Herbert
Trần Tư Tề - Wendy
Lý Nhật Thăng - Cảnh Bác nhỏ
Tạ Triệu Vận - Từ Tiểu Lệ nhỏ
Lưu Lợi - Rachel
Diêu Binh - Quách Vũ Nhân
Huỳnh Trường Hưng - Adrian
Lisa S - Kay
Thẩm Trác Doanh - Everlyn
Giang Hán - viện trưởng Dương
Cao Tuấn Văn - phó viện trưởng

[id]F1;http://picasaweb.google.com/lh/photo/WcSYVSMHIvbyT7XO4zJxrLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F2;http://picasaweb.google.com/lh/photo/uh2YIj9UIzciz7SDoRwPB7ADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F3;http://picasaweb.google.com/lh/photo/228c3zw1GkgFbAUCDmslLLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F4;http://picasaweb.google.com/lh/photo/9_x4H7H1k6VYaSEdPbrZpLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F5;http://picasaweb.google.com/lh/photo/GybXn_NFrj2A_yI6rKoKpbADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F6;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gkox9By4j-SHHp4Ylg0HobADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F7;http://picasaweb.google.com/lh/photo/AILZumxdmv7viY-AXTp3DrADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F8;http://picasaweb.google.com/lh/photo/zjvdkH7yUvHd2UDwAOFA9bADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F9;http://picasaweb.google.com/lh/photo/-e7A2hiD5-JNZQ-ZeS07M7ADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F10;http://picasaweb.google.com/lh/photo/S2HqWF46xDpefcvBk8pT-rADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F11;http://picasaweb.google.com/lh/photo/sBIzBl_JABSUqCDhkXuLCLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F12;http://picasaweb.google.com/lh/photo/wm06n2AuoJv-QBBWN8lOQLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F13;http://picasaweb.google.com/lh/photo/HkvHUzCcFjNGrcN2fCO4wrADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F14;http://picasaweb.google.com/lh/photo/mMowMXaLdEsgRXt1-_UtjLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F15;http://picasaweb.google.com/lh/photo/CtOj3mSSSMHK0OIKCRnB3bADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F16;http://picasaweb.google.com/lh/photo/UvsPtDtP-OUNsC3mIVJo7rADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F17;http://picasaweb.google.com/lh/photo/2zDhiWqg4Q6gs3OuQQRGGbADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F18;http://picasaweb.google.com/lh/photo/PLp2Ai0KOTP7F675ZwWASrADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F19;http://picasaweb.google.com/lh/photo/KIQ8NxLRZMMeHV3ujOB3-LADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F20;http://picasaweb.google.com/lh/photo/V_8Cv9a-rET2m4h39lE8o7ADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F21;http://picasaweb.google.com/lh/photo/7CnVpNQ7rtqvcsIw9bHnoLADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F22;http://picasaweb.google.com/lh/photo/ElwTmJXsC6XIbxwh0vsy-LADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F23;http://picasaweb.google.com/lh/photo/UuLKU9bqHOJzoII9j5wZzrADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F24;http://picasaweb.google.com/lh/photo/E3wXiO6fyhAGahCT9017jrADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F25-End;http://picasaweb.google.com/lh/photo/dC5yFGpH-v9p0eaLCtp1nbADHWTLpMRHNyJUghZe4eo|F1;anc.yl/FE99B918F616097B|F2;anc.yl/6427647A923F7B67|F3;anc.yl/E580B446F6CAE23A|F4;anc.yl/1CD47BDC487A5239|F5;anc.yl/1E44FED4B8BFC500|F6;anc.yl/62BFA37E92D96302|F7;anc.yl/FC31FF3246DF1FA5|F8;anc.yl/A63A340105DDB102|F9;anc.yl/5C128D1200B5F235|F10;anc.yl/1A3543901DF59422|F11;anc.yl/77CD8874BF41024A|F12;anc.yl/0A8B43EF06171F18|F13;anc.yl/AC0AF861E41682B8|F14;anc.yl/EEC304029E3A8502|F15;anc.yl/63406C229AE73BAF|F16;anc.yl/A8E19D66335B2412|F17;anc.yl/0E74465815F20EB9|F18;anc.yl/655B269B2C1C0DCE|F19;anc.yl/6B3398EAD9975B93|F20;anc.yl/BBE548828232A24D|F21;anc.yl/88F2F1613F5E2FA1|F22;anc.yl/EB3E0BEB7DE76920|F23;anc.yl/E222659FBBD64F2A|F24;anc.yl/8881F9FA3BE72BDD|F25-End;anc.yl/20169A330C46D2C8|F1;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/329|F2;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/330|F3;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/331|F4;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/332|F5;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/333|F6;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/334|F7;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/335|F8;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/336|F9;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/337|F10;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/338|F11;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/339|F12;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/340|F13;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/341|F14;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/348|F15;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/349|F16;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/350|F17;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/351|F18;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/352|F19;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/362|F20;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/363|F21;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/364|F22;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/365|F23;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/366|F24;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/367|F25-End;http://www.cyworld.vn/v2/myhome/video/play/homeid/12000948855/post/368|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?