Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Dã Vương - Queen of Ambition 2013


Tên phim: Dã Vương - Queen of Ambition 2013
Đạo diễn: Jo Young Kwang
Diễn viên: Kwon Sang Woo, Soo Ae, Jung Yunho, Kim Sung Ryung, Kwon Hyun...
Thể loại: Tình cảm
Sản xuất: SBS
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 24 tập
Năm phát hành: 2013
Nguồn: Kites


Giới thiệu: Bộ phim "Dã Vương - Queen of Ambition 2013": Câu chuyện nói về Yoon Nara, người có tham vọng thoát khỏi cảnh nghèo đói để trở thành người phụ nữ đứng đầu và Choi Kang Chan là người sẽ hi sinh tất cả vì cô. Bộ phim sẽ khắc họa toàn cảnh về tình yêu, sự phản bội, lòng ham muốn, âm mưu toan tính và sự phá hủy, lòng nhân đạo và cứu rỗi xuyên suốt bộ phim.


[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nTj6d34BtkXP2oAvzfkhBNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3om32bJMm8vdbkl03Pt8mtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AZIhmy_-TxMWJr6C1KdT8dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ea_ZKZIiJDf3gfefSUC9QdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xo6SyMax5Cu4pcJbI8AXKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dLou6pa1u8Bk2YCYtDKBmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WTeefZwNduVdfDG-JanxbdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7iYTKDTUFMkKzVo-eNRDHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/haoQMH3b0-HsqNZkpx4WeNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w1yCOMWJs0UOZ5LjU38SjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z926N7NZ9GSpCF_VvZWb7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/POunFOymqa8sNqYWfsP7e9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TcaOFYVDGETGtzBJnMbVfdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b5qqzrBCWJAC-E4fDG_UJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7_-3QpGyTlyxQYcCexzmHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OsPfvtKDceIiU1REiRrQgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0VolHK2cqjvpp5mbILRr79MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eZGVzUrGQEM31CymuEfcCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_To4owXsSDNDzidBJzoLQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hr54L4YtifqhB-J_TKcbctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PYcs2N5cipYhlz_ny64749MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bQrWRO5bDKGTJD5k61jlH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UoMlhakUTHNK39Hw-V4tptMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RtOF8Q89uBcLe2HfwCpyLdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8VJVGRppffvZuSfbXUHnh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NnEevxWb6NUpILHoh_JcrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2hf1dGL4Qqk3LAZV3xTws9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0qeICfomt826IMtG3ymRuNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PhmovifEbBfVuHbZSlOaitMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OBvkW0yYFfBvGX7O7mianNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KonBq555lfjG49gineZ4HNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bboPkuqc3w2JE4i7ii3LZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nNny3L6SXJzFpz7CG0Or_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I-PMcCdDPgc6dqKtNq3Bd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZWrGz4MCFT619HvzJBa5MtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qJTzxLzJuJRgVYqiCeo4bdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-1/IWZ9AW76.html|2;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-2/IWZ9AWFO.html|3;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-3/IWZ9AO6C.html|4;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-4/IWZ9AO6A.html|5;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-5/IWZ9AU7A.html|6;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-6/IWZ9AU9U.html|7;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-7/IWZ9A6W0.html|8;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-8/IWZ9A6AW.html|9;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-9/IWZ9A77D.html|10;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-10/IWZ9A79C.html|11;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-11/IWZ9A9WW.html|12;http://tv.zing.vn/video/Da-Vuong-Tap-12/IWZ9A9Z9.html|1A;http://www.dailymotion.com/video/xwsg24_davuong-1-hiphim-com-001_shortfilms|1B;http://www.dailymotion.com/video/xwsg7e_davuong-1-hiphim-com-002_shortfilms|1C;http://www.dailymotion.com/video/xwsgd8_davuong-1-hiphim-com-003_shortfilms|2A;http://www.dailymotion.com/video/xwtr11_davuong-2-hiphim-com-001_shortfilms|2B;http://www.dailymotion.com/video/xwtr5b_davuong-2-hiphim-com-002_shortfilms|2C;http://www.dailymotion.com/video/xwtr8d_davuong-2-hiphim-com-003_shortfilms|3A;http://www.dailymotion.com/video/xwzjs9_da-vyyng-3-hiphim-com-001_shortfilms|3B;http://www.dailymotion.com/video/xwzjtp_da-vyyng-3-hiphim-com-002_shortfilms|3C;http://www.dailymotion.com/video/xwzjw9_da-vyyng-3-hiphim-com-003_shortfilms|4A;http://www.dailymotion.com/video/xwzjzr_da-vyyng-4-hiphim-com-001_shortfilms|4B;http://www.dailymotion.com/video/xwzk0s_da-vyyng-4-hiphim-com-002_shortfilms|4C;http://www.dailymotion.com/video/xwzk1w_da-vyyng-4-hiphim-com-003_shortfilms|5A;http://www.dailymotion.com/video/xx67j9_da-vyyng-5-hiphim-com-001_shortfilms|5B;http://www.dailymotion.com/video/xx67l5_da-vyyng-5-hiphim-com-002_shortfilms|6A;http://www.dailymotion.com/video/xx68ar_da-vyyng-6-hiphim-com-001_shortfilms|6B;http://www.dailymotion.com/video/xx68cs_da-vyyng-6-hiphim-com-002_shortfilms|6C;http://www.dailymotion.com/video/xx68do_da-vyyng-6-hiphim-com-003_shortfilms|7A;http://www.dailymotion.com/video/xxcj6r_da-vyyng-7-hiphim-com-001_shortfilms|7B;http://www.dailymotion.com/video/xxcj86_da-vyyng-7-hiphim-com-002_shortfilms|7C;http://www.dailymotion.com/video/xxcjc9_da-vyyng-7-hiphim-com-003_shortfilms|8A;http://www.dailymotion.com/video/xxd23j_da-vyyng-8-hiphim-com-001_shortfilms|8B;http://www.dailymotion.com/video/xxd27h_da-vyyng-8-hiphim-com-002_shortfilms|9A;http://www.dailymotion.com/video/xxjm5m_da-vyyng-9-hiphim-com-001_shortfilms|9B;http://www.dailymotion.com/video/xxjm6v_da-vyyng-9-hiphim-com-002_shortfilms|10A;http://www.dailymotion.com/video/xxjm85_da-vyyng-10-hiphim-com-001_shortfilms|10B;http://www.dailymotion.com/video/xxjm8v_da-vyyng-10-hiphim-com-002_shortfilms|11A;http://www.dailymotion.com/video/xxndxc_da-vyyng-11-hiphim-com-001_shortfilms|11B;http://www.dailymotion.com/video/xxndze_da-vyyng-11-hiphim-com-002_shortfilms|12A;http://www.dailymotion.com/video/xxo2vn_da-vyyng-12-hiphim-com-001_shortfilms|12B;http://www.dailymotion.com/video/xxo2ye_da-vyyng-12-hiphim-com-002_shortfilms|12C;http://www.dailymotion.com/video/xxo304_da-vyyng-12-hiphim-com-003_shortfilms|[/id]
Tag: ,

Bạn Đã Xem Chưa ?