Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Ỷ Thiên Đồ Long Ký


Tên phim: Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000
Tên tiếng Anh: Heaven Sword And Dragon Sabre (2000)
Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện
Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn, Lưu Tùng Nhân, Mễ Tuyết, Trương Triệu Huy, Lưu Gia Huy, Đằng Lệ Minh
Nhà sản xuất: TVB
Phát hành: FFVN
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 42 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2000
Pass download : utsinhonỶ thiên Đồ long ký là câu chuyện kể dựa vào sức mạnh nhân dân giết kẻ thù xâm lược, giành lại Trung Quốc. Tác phẩm là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, chống ngoại xâm. Câu chuyện xảy ra vào cuối triều Nguyên ở Trung Quốc, bắt đầu từ những cuộc bạo động của nông dân chống lại hoàng đế Mông Cổ năm 1325 và kết thúc vào năm 1368 khi Chu Nguyên Chương chiếm được Đại Đô (Bắc Kinh ngày nay), đuổi hết quân Mông Cổ ra khỏi đất nước và sau đó lên ngôi hoàng đế...


[id]F1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PpAOD2yCNs2h11nF91VvBKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zEj4vGsjAWHSgFUU9u-78qf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pRI8qDmdWTjLOhb3LedqHqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nfvQEIQvyRNtW_amVtuLDKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BlzKZcKvkQF26po7LJeWB6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F9Ghc6FLZ4ejs_K12TSrcKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1TDbEDW3WQ4MQcb1SpumG6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SKByRxsCQaRDM5YVpRsyiaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mTvaX2Tyg9WZCZyzXe37zaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2Qkjcd0rKIaQhZOk_pGHDaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tXrm3yxXIPiL3G-mPJAKSaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xej8mNPvIUSrb-OeNZQfS6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CFITrW7G9yVQN0bJwOa3Baf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GL2Y6C9cPrgg5HJtfH_Pz6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/icBRtC8V6008jdAUzRv2i6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XdQiUkGz-74eWcgjwP8Psqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cSqri0UUDX0XzHvc00JDGaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Tv1lpL403nniJcqQ0QSlfaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MyjzgM_zb3x4Q2nmWBCIIaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v2MzMvWJsaZ24sxunqqg36f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XCsBtacgkFRqtWB89NE14Kf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TtJNYwiTDWE-e7QaNGiIoqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uXI0vMwFrKH2xYxN8jDQv6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AInMu5CkjU-psHOcu2T4SKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RDigLziWWGrTvbIpy_StTqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KM0VZSJLNPEwBftD7-jQP6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/56JBISgyb3kOjq1Wu6j_Baf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NDAnjWnsYCqIWdfpTV3k86f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L5SrkcPBlMhzMyngtXqvVKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MCCKBLiuzjGTKgXAdwUN3qf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VJeJuBJXezZDphycnSlJTPQTCIrZP0aRO35Vc3xi75s;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3gKoHBgqULIjIuorb2sgIPQTCIrZP0aRO35Vc3xi75s;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AGZTr6iWeTUvO-AwA-tfvvQTCIrZP0aRO35Vc3xi75s|F32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hr7T-mqNvaXkEX_2H7IrkKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GssS4mdDxwGLod7o5zW7xqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nsB7-f942dRq76JtzcS2QKf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MzvRVeKrqYrnhzy9HiITuaf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P6VZGndP-Z1HDBahQc-5s6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3y20ToYDOkVLTVxjPB1GP6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zq64aEQAt4EvDefxQzrzL6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GVMbPGH44c456LhMdNWnfqf3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KwAAmtkkeSoddgxfp-HGM6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F42-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/686Cruosha7MxdPexk9qk6f3aYt55eWOm8S3v_WB1Dc|F1;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-01.137411.html|F2;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-02.137425.html|F3;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-03.137429.html|F4;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-04.137430.html|F5;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-05.137440.html|F6;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-06.137441.html|F7;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-07.138163.html|F8;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-08.138158.html|F9;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-09.138159.html|F10;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-10.138160.html|F11;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-11.138161.html|F12;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-12.138162.html|F13;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-13.137847.html|F14;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-14.137848.html|F15;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-15.137849.html|F16;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-16.137850.html|F17;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-17.137550.html|F18;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-18.137554.html|F19;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-19.137551.html|F20;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-20.137552.html|F21;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-21.137553.html|F22;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-22.137856.html|F23;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-23.137857.html|F24;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-24.137858.html|F25;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-25.137859.html|F26;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-26.137860.html|F27;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-27.137861.html|F28;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-28.137862.html|F29;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-29.137863.html|F30;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-30.137864.html|F31;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-31.137865.html|F32;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-32.137866.html|F33;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-33.137867.html|F34;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-34.137868.html|F35;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-35.137869.html|F36;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-36.137871.html|F37;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-37.137872.html|F38;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-38.137873.html|F39;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-39.137874.html|F40;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-40.137875.html|F41;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-41.137876.html|F42-End;http://video.zing.vn/video/clip/Y-Thien-Do-Long-Ky-2000-Tap-42-END.137877.html|Download;http://www.mediafire.com/?6y7tm1yd3ouk3|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?