Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Đắc Kỷ Trụ Vương [tập 40/40]

Đắc Kỷ Trụ Vương
Đắc Kỷ Trụ Vương
Bạn đang xem phim Đắc Kỷ Trụ Vương , chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương Tên Phim Đắc Kỷ Trụ Vương Trọn Bộ Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Tên tiếng Hoa: 封神榜 Tên gốc: Phong Thần Bảng Số tập: 40 Ngày phát sóng trên TVB: 23/7/2001 Ngày phát hành ở VN: 28/9/2001 Giám chế: Lưu Sĩ Dụ Diễn viên: Trần Hạo Dân - Lý Na Tra (Thế Phương lồng) Ôn Bích Hà - Tô Đát Kỷ (Bích Ngọc lồng) Uyển Quỳnh Đan - Ân Thập Nương (Thu Hương lồng) Tiền Gia Lạc - Dương Tiễn (Bá Nghị lồng) Nguyên Hoa - Lý Tịnh (Bá Nghị lồng - Thế Thanh lồng) Thang Doanh Doanh - Liễu Tì Bà (Thu Hương lồng) Diệp Tuyền - Dương Liên Hoa (Bích Ngọc lồng) Trịnh Tử Thành - Trụ Vương (Nguyễn Vinh lồng) Dương Uyển Nghi - Hoàng Nhan (Thu Hương lồng) Lưu Ngọc Thúy - Đặng Thuyền Ngọc La Lạc Lâm - Tây bá hầu Cơ Xương (Nguyễn Vinh lồng) Lý Gia Thanh - Lôi Chấn Tử (Nguyễn Vinh lồng) Vi Gia Hùng - Thổ Hành Tôn (Thế Thanh lồng) Lâm Kỳ Hân - Lý Nghê Thường (Thùy Trang lồng) La Lan - Diêu Thiên Hương Đặng Triệu Tôn - Lý Kim Tra, Hình ảnh của Phim Dac ky tru vuongdac ky tru vuong
Phim Dac Ky Tru Vuong Online
phim dac ky tru vuong
Dac Ky Tru Vuong 2013
Phim Đắc Kỷ Trụ Vương

Phim Dac Ky Tru Vuong Hay Nhất
[id]Đắc Kỷ Trụ Vương;https://picasaweb.google.com/lh/photo/e-rsEn5LmKgpyJT05yusgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hgxfA1WXg79nxpgIxQkWo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2GjtLWiOQJF025AS9ux7btMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dC-9CYW0hvtQ2oFnl-3p1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eo1qznExlTIMNqYiWjEMA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E_S1LkVFiQchLjYsi2SGnNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7lzYAS29TZEVUdgVqnXfddMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y3xuHWbMIGjtdZgtHWvui9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cja-o0xsJD1JLdNGOSV2utMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WnT-tb8xGKQ04vQx5FT9NdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C_YoAsgyUULPEMSk76nPQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0NXe3LsLvD_oC_dge1N_xtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xcAxjBewFC4JijZrQnFYN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xS6-2pt9wUVOdf3eNxhq0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-7qYbmUat8XvwUpWwT8i7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a-Sd7UdCc3sfDUQH6XYiR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oCsOscZcbpa07aT_G6t56dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fyswwlwJbwiV9BPR2uavcdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-igfIrdXcKmldp4EFYpsmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t_xQ1g82g_DLyBRq_N3Er9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xuCV2dfYDqBEA7EgRL5K5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cuQpvFEoVZG2OE9F3nie6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1s47uMVCi3qaG9-Fftgtu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KP0UeiyeMQxQ3WK72JrsqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a7ByXirZN3v2R36eup0bJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OkcNZeBwp2wBtlTELbR2QdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0uy0vWTHKWOq3wabSuYgENMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4J52c69qdTosE8Fex2_xZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZwYzrN5DGYSORJzQQ78r-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GAVeG80mo5MkEYs1tzBi8dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vPG7WRo9rqIdaVZh3dDIstMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fPmk3z_aFcV7ivH20cDyFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ju_yopAzCD2gKRtNqeCL4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T1J4EDcPL7_dxL-Yj0OB4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mZl2q9f41bxtG-gvv5fC9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADwTolzCaSFBvJja2yN0MNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iO2xDEn66sVIqM5hodw3PNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zfy7fcnbRTXH62YTCVOHg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jEFOXy_OKBzKZ0ZCfifUwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương Tập cuối;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FD7vGg9jC8UPWcAT8jH__dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương, Dac Ky Tru Vuong, Phim Dac Ky Tru Vuong, Phim Đắc Kỷ Trụ Vương[/id]
Tag: , , , , , , , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?