Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Không Thể Làm Lại

Xem Phim Không Thể Làm Lại
Phim Không Thể Làm Lại
Bạn đang xem phim Không Thể Làm Lại chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Bộ phim "Không Thể Làm Lại 2012 (HD)": Câu chuyện của Evangelion bắt đầu sau năm 2000 với sự kiện "Va Chạm Thứ Hai", một biến cố lớn đã hoàn toàn phá hủy hoàn toàn Nam Cực và một nửa xóa sổ dân số Thế giới. Biến cố này được dư luận và ngay cả đa số thành viên thuộc tổ chức NERV cho là tác động của một thiên thạch rơi xuống Nam Cực, gây ra những cơn đại hồng thủy và làm thay đổi khí hậu Trái đất cùng với những cuộc khủng hoảng chính trị, chiến tranh hạt nhân và suy thoái kinh tế... 
[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BW3hSqUT25a35tEBWgMjq9ns6bHLtqAZQPJse07EytM|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K6LfAz-rogVEvagUiEyU59ns6bHLtqAZQPJse07EytM|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rb7aVv70D-a4HFR6iyFC_tns6bHLtqAZQPJse07EytM|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Impq6332zrBkUjVpGG3wRNns6bHLtqAZQPJse07EytM|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zf3HjnbWKLgJqUv4KJmo0tns6bHLtqAZQPJse07EytM|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k3Z9zTHPOrqb3mpUMq0Pqdns6bHLtqAZQPJse07EytM|7-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/so5xAg3Pel6pJcAZkCLDL9ns6bHLtqAZQPJse07EytM|[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?