Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Chú Nai Bambi - Bambi 1942

Xem Phim Chú Nai Bambi - Bambi 1942
Phim Chú Nai Bambi - Bambi 1942
Bạn đang xem phim Chú Nai Bambi - Bambi 1942   chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Bộ phim "Chú Nai Bambi - Bambi 1942 (HD)": là một phim hoạt hình thứ 5 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1942, dựa vào truyện cùng tên của Felix Salten. Larry Morey, Perce Pearce, vã Gustaf Tenggren đã cùng nhau viết kịch bản và đạo diễn bộ phim này. Bộ phim được phát hành lại vào những năm 1947, 1957, 1966, 1975, 1982 và 1988. Phiên bản video gia đình đầu tiên của bộ phim, ở định dạng VHS, ra mắt vào 1989 và 1997. Một phiên bản DVD gồm bản master lại của phim và một đĩa gồm các phần đính kèm, được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2005. Hiện nay bộ phim đang được nằm trong "Disney Vault". 
[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ko7uxbVWxq7V-oFWxKRgxAXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1xZughvVGAEq9Dslou6KfAXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|3-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T5MpMM-MusjG5OJi_U55xQXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|1;anc.ps/lh/photo/ko7uxbVWxq7V-oFWxKRgxAXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|2;anc.ps/lh/photo/1xZughvVGAEq9Dslou6KfAXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|3-End;anc.ps/lh/photo/T5MpMM-MusjG5OJi_U55xQXoZSZSQElveP2u2b5Le_4|[/id]
Tag: , , , , , , , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?